Indlæser Begivenheder

« All Events

Generalforsamling i Frøslev & Omegn

4. marts 2020 kl.19:00

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkomne forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 26, februar 2020

 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts.
 • Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i den lokale avis med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for det næste år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, inkl. suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Medlemmerne har ordet
 • På valg til bestyrelsen er: Anne Marie Vad og Ellen Margrethe Futtrup
 • På valg som suppleant er: Poul Kristensen
 • På valg til revisor er: Leo Würtz

 

 • Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
 • Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer
 • Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Forældre til børn der deltager i aktiviteter har stemmeret på barnets vegne, indtil de fylder 15 år.
 • Afstemning foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning.
 • Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

Detaljer

Dato:
4. marts 2020
Tidspunkt:
19:00

Arrangør

Frøslev & Omegn
Telefon:
25317383
Hjemmeside:
www.frøslevmors.dk